The CFO of Sweden

The CFO of Sweden

Genombrott för Svenska företag

Jag vill öka intresset för ekonomi i allmänhet men företagsstrategi i synnerhet.

Alla vill ha ett genombrott i sitt företag och tjäna massor av pengar. Vi i Sverige måste ta efter de internationella storföretagen i sina visioner för att skapa detta genombrott.

RSS Letzte Aktualisierungen

RSS iconEinträge

Kategorien

RSS iconföretagsstrategi

Verfasser

RSS iconPeter