The CFO of Sweden

The CFO of Sweden

Genombrott för Svenska företag

Jag vill öka intresset för ekonomi i allmänhet men företagsstrategi i synnerhet.

Alla vill ha ett genombrott i sitt företag och tjäna massor av pengar. Vi i Sverige måste ta efter de internationella storföretagen i sina visioner för att skapa detta genombrott.

Varför ägna tid åt strategiarbete

företagsstrategiPosted by Peter Tue, October 04, 2016 20:24:06

Många företagsledare som jag pratat med säger att de har en tydlig strategi. Men den finns inte nedtecknad och den ändras lite beroende på hur det går för företaget. Det vill säga den strategin finns i huvudet på företagsledaren. Det blir då svårt att få med de anställda så att de förstår hur man ska jobba för att uppnå de mål och visioner företagsledaren har.

Enligt en analys av Scot Armstrong (Strategic Management Journal, 3, 197-211) så ökar chansen till förbättring med hela 80% om man jobbar systematiskt med strategisk planering, vilket är signifikant högre än många andra ledarskapsmetoder. Studier i olika branscher och olika storlekar på företag bekräftar detta. Skapa din framtid, låt den inte bara hända. Det är skillnaden på att vara proaktiv eller reaktiv.