The CFO of Sweden

The CFO of Sweden

Genombrott för Svenska företag

Jag vill öka intresset för ekonomi i allmänhet men företagsstrategi i synnerhet.

Alla vill ha ett genombrott i sitt företag och tjäna massor av pengar. Vi i Sverige måste ta efter de internationella storföretagen i sina visioner för att skapa detta genombrott.

Strategisk Metod

företagsstrategiPosted by Peter Thu, November 10, 2016 13:29:36

Allt strategiarbete börjar med att ägarna stakar ut mål för bolaget. Sedan behöver VD och ägare diskutera igenom Vision, Mission och affärsidé så att man har en tydlig samsyn. Man kan även tala om begreppen affärsutveckling och verksamhetsutveckling.

Därefter är det VDs uppgift att upprätta en plan för att nå visionen som ägarna har satt upp. I ett mindre ägarlett företag är det naturligtvis ägaren som bygger upp hela strukturen. Detta är ganska tidskrävande och flertalet företag tar hjälp av en extern konsult med lång erfarenhet på området, för att få en oberoende kritisk infallsvinkel.

För att kunna utveckla företaget i rätt riktning behöver man veta var man befinner sig på marknaden, så man gör en marknadsanalys, och man vill veta var man befinner sig bland sina konkurrenter. Att man bara har en vag uppfattning och inte ha den på pränt gör att man av någon anledning ändrar målet för företaget ständigt och man har inte en riktig möjlighet att jobba fokuserat fram till sitt mål. Här kan man behöva uppdatera eller skapa sig en marknadsplan.

Börja med något så enkelt som en SWOT, jag vet att det finns andra verktyg men SWOT är en enkel modell där du ser företagets Styrkor, Förbättringsområden, möjligheter och hot. En sådan analys görs på konkurrenterna såväl som det egna företaget.
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.